Uczniowie, słysząc o egzaminach ósmoklasistów, popadają w strach i panikę. Zupełnie niepotrzebnie! Owszem, potrzebna jest tutaj wiedza i umiejętności, ale zdobywamy ją przecież przez wiele lat edukacji.

Powtórka materiału

Najlepszym sposobem na dokładne przygotowanie się do egzaminu jest odpowiedzialne podejście do nauki już od początku roku szkolnego. Wrzesień to miesiąc, w którym możemy rozpocząć nasze ćwiczenie się w sprawnym posługiwaniu się językiem angielskim. Tutaj wielką pomocą mogą stać się dodatkowe lekcje lub korepetycje. Warto wybrać się do nauczyciela, który jest native speakerem, co ułatwi późniejsze rozwiązywanie zadań związanych z rozumieniem ze słuchu lub wypowiedzią pisemną. Dokonaj zakupu książek z ćwiczeniami – to ułatwi wypełnianie testów i zadań.

Zasady przy nauce

Należy uczyć się systematycznie i konsekwentnie oraz podejmować wszelkie działania służące nauce. Ważne rzeczy warto zaznaczać kolorowymi markerami, można też wykorzystywać kolorowe karteczki przy nauce słówek, oglądać filmy bez lektora. Są to przyjemne formy nauki, które pomogą biegle posługiwać się językiem.

Na czym polega egzamin ósmoklasisty z angielskiego?

Egzamin składa się z kilku części:
– rozumienie ze słuchu,
– znajomość funkcji językowych,
– rozumienie tekstów pisanych,
– znajomość środków językowych,
– wypowiedź pisemna.

W teście będą pytania zarówno otwarte, jak i zamknięte. Odpowiadając na pytania otwarte, warto zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie zasad gramatycznych.

Jeśli przygotowywanie do egzaminu rozpocznie się dużo wcześniej niż na ostatnią chwile, to zapewne nie ma się czego obawiać. Gorzej, jeśli z nauką jest na bakier – wtedy faktycznie może nie wystarczyć czasu na przygotowanie, czego efektem będzie niezdany egzamin. Warto rzetelnie zabrać się do nauki i powtórek i wtedy na pewno egzamin zostanie napisany pomyślnie.